De nieuwe codex is nu ook integraal online beschikbaar op www.preventlex.be. Zowel de oude als de nieuwe codexteksten zijn er beschikbaar. De verwijzingen naar de oude codexbesluiten blijven immers geldig tot ze zijn aangepast en maximaal gedurende een termijn van twee jaar.

Met PreventLex blijft u op de hoogte en heeft u steeds de relevante wetgeving bij de hand. Abonnees kunnen niet enkel de wetteksten raadplegen, maar hebben ook toegang tot het praktisch dossier "Focus op...".

U kunt een abonnement op PreventLex nemen, maar u kunt ook ter kennismaking gedurende 1 maand gratis toegang aanvragen bij Prevent: PreventLex; e-mail: customer@prevent.be.

(Bron: PreventNews - Augustus 2017)