De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) biedt sinds 2021 onder de noemer “ILO Voices” op haar website een digitaal platform waarin verhalen van mensen uit het hart van het arbeidsleven aan bod komen.

Enkele recente uitzending van de IAO-podcast nemen enkele belangrijke aspecten van welzijn op het werk onder de loep

Mentale gezondheid op het werk: het is ok om niet ok te zijn

Volgens de IAO krijgt één op de vijf werknemers in hun leven te maken met een psychische aandoening. Dit leidt wereldwijd jaarlijks tot een geschat verlies van 12 miljard aan werkdagen als gevolg van depressie en angststoornissen. Het aanpakken van psychische problemen op het werk is dan ook een belangrijke uitdaging.

Volgens managementexpert Emily Rosado-Solomon zijn er preventieve snelle oplossingen die werkgevers kunnen nemen om het verschil te maken voor werknemers die lijden aan chronische psychische aandoeningen - inclusief je werknemers laten weten dat het ok is om niet ok te zijn.

De aflevering overloopt vier stappen die werkgevers kunnen nemen om de mentale last op het werk te verlichten.

Beluister de podcast in het Engels op de website van de IAO: Workplace mental health: It’s ok not to be ok.

Mentaal welzijn op het werk: federale informatie- en sensibiliseringscampagne

Ook de federale overheid voert acties om het mentaal welzijn van werknemers te verbeteren. Sinds 22 november 2021 verspreidt de overheid een informatie- en sensibiliseringscampagne om het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken. De campagne maakt deel uit van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk van vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en minister David Clarinval.

Het onderwerp van mentaal welzijn blijft een taboe in onze maatschappij. De campagne van de federale overheid heeft tot doel aan de bel te trekken en aan te zetten tot bezinning en actie op dit vlak.

De campagnewebsite Ikvoelmegoedophetwerk.be bevat allerlei informatie en advies voor zowel werkgevers als werknemers:

  • Op afspraakmetjemedewerkers.be staan afspraken die werkgevers en managers met hun werknemers kunnen maken en tips om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren.
  • Op afspraakmetjezelf.be staan concrete afspraken die werknemers met zichzelf, hun collega's of hun leidinggevenden kunnen maken om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren.

Jobkwaliteit of jobkwantiteit: waarop zal AI de grootste impact hebben?

Er is veel discussie over de effecten die generatieve kunstmatige intelligentie (of generatieve AI) zal hebben op het creëren en doen verdwijnen van banen, maar net zo belangrijk is het effect dat het zal hebben op de kwaliteit van banen en welke landen en sectoren de effecten het meest zullen voelen.

Een nieuw IAO-rapport suggereert dat het effect op de uitbreiding van banen minstens zo belangrijk is als de automatisering van taken. Er wordt echter ook gesuggereerd dat AI zonder het juiste beleid de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en tussen de rijksten en de armsten kan vergroten. Het rapport is beschikbaar in het Engels op de website van de IAO: Artificial intelligence: Generative AI likely to augment rather than destroy jobs.

Beluister de podcast in het Engels op de website van de IAO: Job quality or job quantity – which will AI affect most?.

Herbekijk het webinar rond jobkwaliteit in België in 2021

Op 7 september 2023 organiseerde de FOD Werkgelegenheid een webinar over de analyse van de jobkwaliteit in België aan de hand van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden EWC(T)S 2021.

Het webinar had als doel om de belangrijkste resultaten voor te stellen van het rapport over de arbeidsomstandigheden in België na de analyse van de Belgische gegevens van de Europese EWC(t)S 2021 enquête.

Meer informatie in volgend BeSWIC-bericht: Herbekijk de webinar rond jobkwaliteit in België in 2021

Moet pensioen met pensioen? De voor- en nadelen van oudere werknemers

Ouderen leven langer dan ooit tevoren en velen zijn fitter en gezonder dan vorige generaties. Toch lijkt er volgens de IAO niet alleen weinig aandacht te worden besteed aan het actief houden van ouderen na de huidige pensioengerechtigde leeftijd, maar is “ageism” nog steeds aan de orde van de dag en verzetten veel werkgevers zich tegen het idee om oudere werknemers in dienst te nemen of te houden, zelfs als er een tekort is aan jongere kandidaten.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Ouderen (1 oktober) ging de IAO na of het een oplossing zou kunnen zijn om mensen langer aan het werk te houden en welke veranderingen nodig zijn om dit voor alle partijen maximale voordelen op te laten leveren.

Beluister de podcast in het Engels op de website van de IAO: Should retirement be retired? The pros and cons of older workers.

Meer informatie is ook beschikbaar in de rubriek Oudere werknemers op deze BeSWIC-website.