Op 4 mei 2022 is er op de BeSWIC website een nieuw thema over hormoonverstoorders gepubliceerd. Hormoonverstoorders zijn gevaarlijke chemische stoffen, die de normale werking van ons hormonaal systeem ontregelen. Ze kunnen uiteenlopende ernstige medische aandoeningen veroorzaken, en vormen dus een risico voor de gezondheid van werknemers en van hun nageslacht. Daarom moeten werknemers tegen deze stoffen worden beschermd.

Het doel van het thema is om werkgevers, preventieadviseurs en werknemers bewust te maken van de risico’s van hormoonverstoorders in de werkcontext.

Daarnaast biedt het thema een overzicht van de maatregelen die moeten worden genomen om werknemers, hun kinderen en de volgende generaties te beschermen tegen blootstelling aan deze stoffen en de gevolgen van deze blootstelling op lange termijn.

Alle informatie is beschikbaar op deze BeSWIC website, in de rubriek Thema’s > Gevaarlijke Stoffen > Hormoonverstoorders.

Poster “Hormoonverstoorders op het werk”

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een poster ontwikkeld die is gericht op werknemers, werkgevers, preventieadviseurs, leden van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en andere belanghebbenden. Via een QR-code of de link op de poster komt men terecht op het thema over hormoonverstoorders op deze BeSWIC website.

De poster, die op de werkplek kan uitgehangen worden, schetst een beknopt beeld van de kenmerken en risico’s van hormoonverstoorders in de werkcontext. Er wordt een overzicht gegeven van enkele sectoren waar blootstelling op de werkvloer kan voorkomen en uitgelegd hoe men werknemers kan beschermen volgens het “STOP-principe”.

De poster mag vrij worden verspreid en is beschikbaar in de rubriek Thema’s > Gevaarlijke stoffen > Hormoonverstoorders > Sensibiliseringsmateriaal, of rechtstreeks via volgende link: Hormoonverstoorders op het werk (PDF, 198 KB).