Nieuwe arbeidspraktijken, demografie, technologie en het klimaat brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor veiligheid en gezondheid op het werk, stelt een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Zo vormen psychosociale risico’s, werkgerelateerde stress, kankers en niet-overdraagbare aandoeningen, zoals vaatziekten en luchtwegaandoeningen, een belangrijke uitdaging.

Het rapport werd gepubliceerd aan de vooravond van Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, op 28 april 2019. De studie blikt terug op het werk van de IAO tijdens de afgelopen 100 jaar en belicht nieuwe uitdagingen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk.

Elk jaar raken meer dan 374 miljoen mensen gewond of ziek door werkgerelateerde ongelukken. De werkdagen die hierdoor verloren gaan, worden geschat op bijna 4% van het wereldwijde BBP en in bepaalde landen loopt dit op tot 6%.

Het rapport bespreekt de vier grote factoren die het werk, en dus ook veiligheid en gezondheid op het werk, ingrijpend veranderen:

  • technologie;
  • demografische verschuivingen;
  • klimaatverandering;
  • de manier waarop het werk wordt georganiseerd.

86% van het aantal werkgerelateerde overlijdens worden veroorzaakt door ziekte. Iedere dag sterven zo’n 6.500 mensen ten gevolge van een werkgerateerde ziekte. Elke dag sterven er ongeveer 1.000 mensen aan een fataal werkongeval.

Meer informatie op de website van de IAO: