Eind februari 2022 stelde de Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) haar nieuw onderzoeksproject rond ‘datamining’ van beroepsrisico’s voor.

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie (The Recovery and Resilience Facility (RRF)) in het kader van het Belgisch nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) en is opgenomen in de 12 projecten van het PHV rond de Digitalisering van de Federale Overheidsdiensten (I - 2.05, submaatregel 12, “Digitalisering van de FOD Werkgelegenheid”).

De doelstellingen van het dataminingproject zijn:

  • alle gegevens uit de verschillende bronnen verzamelen en digitaliseren om ze ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk mensen: politieke besluitvormers, sociale partners, deskundigen, …;
  • tweejaarlijks en digitaal verslag uitbrengen over de arbeidsomstandigheden en beroepsrisico’s in België;
  • bijdragen tot een betere kwaliteit van de in deze verschillende bronnen verzamelde gegevens door een betere zichtbaarheid ervan;
  • de samenwerking met de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het nationale en Europese onderzoek bestendigen.

Meer info