Het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2016 publiceerde het koninklijk besluit van 20 mei 2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk. Dat KB is de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2013/35/EU.

Meer informatie

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: