De vervoer- en opslagsector is uitermate divers en omvat een breed scala aan rollen, zoals chauffeurs en magazijnbeheerders, om er maar enkele te noemen. Deze bedrijfstak telt meer dan tien miljoen werknemers in de Europese Unie (EU). Een gerichte aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) is daarom van cruciaal belang.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft, in navolging van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER) een verslag gepubliceerd waarin het VGW-beheer in de sector onder de loep wordt genomen door de bevindingen van de drie enquêterondes (2019, 2014 en 2009) te bestuderen en vraaggesprekken te houden met vertegenwoordigers van de sector.

In het verslag worden beïnvloedende factoren vastgesteld, zoals de grootte van de onderneming, evenals de grootste risicofactoren voor werknemers, zoals langdurig zitten en het risico op ongelukken met machines. Het document gaat ook in op de meest voorkomende gezondheidsproblemen, waaronder Musculoskeletale aandoeningen (MSA) en Psychosociale risico's (PSR), en stelt beleidsaanwijzingen op maat voor om de VGW in de sector te verbeteren.

Lees de volledige verslag en de samenvatting in het Engels op de website van EU-OSHA: Vervoer- en opslagactiviteiten – resultaten van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener).

De resultaten kunnen ook worden geraadpleegd in de Esener-tool voor gegevensvisualisatie.

(Bron: EU-OSHA Highlights – november 2023: Beheer van de veiligheid en gezondheid van werknemers in de vervoer- en opslagsector: publicatie van een nieuw Esener-verslag)