De KuLeuven onderzoekt momenteel hoe verschillende probleemoplossingsvaardigheden veranderen tijdens de levensloop. Men gaat hierbij na of de cognitieve vaardigheden bij oudere volwassenen (60-70-jarigen) stabiel blijven of mogelijk zelfs beter functioneren in vergelijking met jongeren.

De onderzoeksresultaten kunnen zeer interessant zijn binnen een veranderende samenleving waarin steeds meer mensen boven de 60 aan het werk zijn.

Het onderzoek “Eureka! Probleemoplossing door inzicht en analyse tussen jongvolwassenen en oudere volwassenen” is op zoek naar deelnemers tussen de 25 en 35 jaar of tussen 60 en 70 jaar oud. De testafname zal maximaal 2u in beslag nemen en kan zowel bij jou thuis of in het Psychologisch Instituut Leuven plaatsvinden. Waar en wanneer kan je dus grotendeels zelf bepalen. Deelnemers maken kans op een bon naar keuze bij bol.com, Standaard Boekhandel of Dreamland.

Het eerste deel bevat een vragenlijst die peilt naar demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht, gender, opleidingsniveau en werksituatie. Het tweede deel is een cognitieve computertaak waarbij er woordpuzzels zullen worden opgelost. Het laatste deel is een test die peilt naar algemene cognitieve vaardigheden.

Om te mogen deelnemen aan het onderzoek, moet je aan de volgende criteria voldoen:

  • Je bent tussen 25 en 35 jaar of tussen 60 en 70 jaar
  • Je bent professioneel actief (deeltijds, voltijds of flexi-job)
  • Goede kennis van het Nederlands (moedertaal)
  • Normaal of normaal-gecorrigeerd zicht
  • Geen neurologische aandoening (bv. dementie of milde cognitieve stoornis)
  • Geen psychiatrische aandoening in de voorbije 2 jaar
  • Geen kankerbehandeling in de voorbije 2 jaar
  • Geen drugs- of alcoholmisbruik
  • Geen medicatie met een invloed op cognitief functioneren (bv. antidepressiva)

Deelnemen

Indien je interesse hebt om deel te nemen aan het onderzoek of nog vragen hebt, kan je terecht bij Amber Stalpaert, via het e-mailadres amber.stalpaert@kuleuven.be of op het nummer 0494.78.85.66.

"De afbeelding toont de informatie omtrent het onderzoek en de deelnamecriteria".