Het Canadeze onderzoeksinstituut "Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité de travail" (IRSST) heeft de resultaten gepubliceerd van een onderzoek dat pistes voorstelt om de evaluatiemethodes te vereenvoudigen van lawaai en trillingen die worden veroorzaakt door spijkermachines die frekwent worden gebruikt door timmerlui en dakwerkers, teneinde hun blootstelling hieraan te verminderen in het kader van hun werk. Dit gereedschap veroorzaakt lawaai en trillingen op niveaus waardoor de gebruikers ervan risico lopen op beroepsdoofheid of het hand-armvibratiesyndroom.

De onderzoekers hebben in het laboratorium en op het terrein de geluids- en trillingsniveaus getest van 8 modellen spijkermachines om te bepalen welke het meeste lawaai maken en welke de meeste trillingen veroorzaken. In het verslag staan overzichtstabellen van deze evaluaties. De onderzoekers hebben eveneens drie mechanismen geïdentificeerd die lawaai en trillingen veroorzaken:

  1. het lawaai van het ontsnappen van lucht van pneumatische spijkermachines;
  2. de verspreiding van het lawaai dat voortkomt uit de kern van de spijkermachine;
  3. het lawaai en de trillingen die worden veroorzaakt door het stuk hout waarin wordt gespijkerd.

De resultaten van deze studie zijn gratis beschikbaar in het Frans op de website van het IRSST: Cloueuses portatives − Développement de méthodes de diagnostic vibratoire et acoustique.