Het formulier voor de re-integratiebeoordeling is het formulier waarop de preventieadviseur-arbeidsarts zijn beslissing kenbaar maakt naar aanleiding van de opstart van een re-integratietraject ten behoeve van een werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen.

Een modelformulier is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module ‘Procedures en formulieren’: Formulier voor de re-integratiebeoordeling (PDF, 129KB).

De bedoeling is om een hulpmiddel aan te reiken voor de preventieadviseur-arbeidsarts dat hem toelaat zijn beslissing te noteren en om het mogelijk te maken de bestaande praktijken te standaardiseren.