Een nieuw literatuuronderzoek van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) brengt de uitdagingen waarmee digitale platformwerkers worden geconfronteerd in kaart: van ontoereikende sociale bescherming en digitaal toezicht tot baan- en inkomensonzekerheid.

In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de impact van deze uitdagingen op veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en wordt gekeken naar nieuwe initiatieven en wetgeving die gericht zijn op het voorkomen en beheren van VGW-risico’s.

Nu steeds meer mensen via digitale platforms werken, is het aanpakken van deze risico’s en het beschermen van platformwerkers een topprioriteit op het Europese niveau. Om de ontwikkeling van doeltreffend beleid en goede praktijken inzake VGW voor de platformeconomie te ondersteunen, worden in de beleidsnota bij het verslag de belangrijkste overwegingen voor beleidsmakers uiteengezet.

Meer info

(Bron: Occupational Safety and Health Newsletter 229 - oktober 2021: Platformwerk: wat zijn de veiligheids- en gezondheidsrisico's op het werk en hoe pakken we die aan?)