De land- en bosbouwsector wordt hard getroffen door de klimaatverandering. In een nieuwe beleidsnota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt ingegaan op de gevolgen hiervan voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

Stijgende temperaturen en het vaker voorkomen van extreme weersomstandigheden brengen nieuwe risico’s met zich mee die moeten worden beoordeeld. Werkmethoden moeten worden aangepast om bijvoorbeeld hitte-uitputting en blootstelling aan stof en ziekten te voorkomen.

De nota bevat aanbevelingen om de risico’s te beperken, zoals bewustmakingsprogramma’s en het pro-actiever toezien op de fysieke en mentale gezondheid van werknemers.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA: