Op donderdag 26 oktober 2023 organiseert het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een lanceringsevenement van de campagne “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving”. Tijdens dit evenement zal de nieuwe campagne worden voorgesteld en lichten werknemers- en werkgeversafgevaardigden hun visie toe.

Digitale technologieën leveren essentiële diensten en oplossingen voor alle sectoren van de economie en de samenleving. Deze veranderen niet alleen de manier waarop we werken, maar ook de plaats waar en de tijden waarop we werken.

Robotica en artificiële intelligentie (AI) ondersteunen en vervangen personeel dat in gevaarlijke omgevingen werkt. “Big data” zorgt voor meer doeltreffende monitoringsystemen. Werken op afstand biedt werknemers meer autonomie en flexibiliteit.

Hoewel digitalisering voordelen heeft, is er nog altijd relatief weinig bekend over de gevolgen ervan voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Daarom is het belangrijk onderzoek te doen naar potentiële problemen en risico’s, om op basis daarvan het regelgevingskader ter bevordering en bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers aan te passen.

Een mensgerichte benadering bij ontwerp, implementatie, beheer en gebruik van digitale technologieën kan de veiligheid en arbeidsproductiviteit van werknemers helpen waarborgen.

De campagne, die zal lopen van 2023 tot 2025, heeft als doel het bewustzijn te vergroten van veiligheids- en gezondheidsgerelateerde uitdagingen en risico’s die samenhangen met digitale technologieën, en van de noodzaak deze op een veilige en gezonde manier te beheren ter bevordering van een cultuur van risicopreventie.

Programma

  • 9u30: Onthaal - koffie
  • 10u00: Voorstelling van de campagne – Frank Dehasque – Belgisch Focal point manager EU-OSHA – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • 10u30: Overzicht van gezondheid en veiligheid op het werk en digitalisering - key note speaker
  • 11u15: Visie van de werkgeversafgevaardigden op de thematiek – Kris De Meester – Eerste Adviseur - VBO
  • 11u35: Visie van de werknemersafgevaardigden - Hugues Ghenne – Juridisch medewerker - FGTB
  • 12u05: Besluit

Meer info

Het lanceringsevenement vindt plaats op 26 oktober om 10.00 uur in Le Plaza Hotel Brussel, Adolphe Maxlaan 118-126, 1000 Brussel. Simultaanvertaling wordt voorzien.

Inschrijving is gratis maar verplicht.

Meer info en inschrijvingen via de website van EU-OSHA: 26 oktober - Lancering van de Belgische EU-OSHA-campagne: "Veilig en gezond werken in een digitale samenleving" - Le Plaza