Op 12 mei 2023 werd tijdens een webinar de nieuwe OiRA-tool Bureau voorgesteld. OiRA Bureau is vooral bestemd voor organisaties met hoofdzakelijk kantoorwerk zoals notariaten, advocatenkantoren, uitzendkantoren, bank- en verzekeringskantoren, boekhoudkantoren, IT-bedrijven, administraties, communicatieagentschappen, enzovoort.

Via OiRA Bureau kunnen werkgevers en hun medewerkers samen de risico’s voor veiligheid en gezondheid in hun bedrijf in kaart brengen, en een actieplan maken. De tool is volledig aangepast aan de uitdagingen eigen aan bureauwerk. Denk maar aan rugpijn en gewrichtsproblemen door zittend werk, slechter zicht of hoofdpijn door beeldschermgebruik, gezondheidsklachten door ongezonde binnenlucht, psychosociale problemen, verbale agressie door klanten en het risico op brand.

Preventieve aandacht voor veiligheid en gezondheid is essentieel in een duurzaam bedrijfsproces. Inzetten op risicoanalyse en -beperking en een goed, up-to-date plan van aanpak hebben is wettelijk verplicht. Daarnaast zijn er tal van belangrijke voordelen voor de onderneming:

  1. De bescherming van de medewerkers en de ondernemer tegen ongevallen en beroepsziekten groeit. Op korte en op lange termijn.
  2. Minder afwezigheden zorgen voor meer productiviteit, voor het beter respecteren van deadlines en voor lagere verzekeringspremies. Kortom: voor een financieel gezondere onderneming.
  3. Door medewerkers positief en constructief te betrekken bij de risicoanalyse en de acties die hieruit volgen, groeit de sterke reputatie van de werkgever en het bedrijf, en vergroot de collegialiteit.
  4. Toch een ongeval? Extra kosten zoals boetes of schadeclaims worden vermeden, en het bedrijf heeft een sterker dossier bij de verzekering.
  5. Ondernemers zijn altijd voorbereid op een bezoek van de inspectie voor Toezicht op het Welzijn op het Werk.
  6. Ze gaan met kennis van zaken in dialoog met hun externe preventieadviseur en genieten maximaal van de verplichte aansluiting bij een externe preventiedienst.

U vindt de OiRA Bureau via de pagina www.uwrisicoanalyse.be.

de powerpointpresentaties die werden getoond tijdens het webinar zijn beschikbaar op de evenementenwebsite van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Webinar: lancering van de nieuwe OiRA tool “Bureau".

“De figuur toont het logo van OiRA Bureau, de tekst “OiRA Bureau, uw gratis online hulp bij risicoanalyse” en een link naar de webpagina www.uwrisicoanalyse.be.”

Een webinar in het Frans vond plaats op dezelfde dag. Meer informatie in volgend bericht op deze BeSWIC-website: Lancement du nouvel outil OiRA "Bureau".

Over OiRA

Kleine bedrijven hebben veelal slechts beperkte middelen om een risicoanalyse uit te voeren. Daarom stelt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk het online platform “OiRA” ter beschikking met risicoanalyse-instrumenten (OiRA-tools) die op maat zijn gemaakt voor specifieke sectoren en beroepen in de verschillende Europese landen. OiRA staat voor 'Online interactive Risk Assessment' (“Online interactieve Risicoanalyse”).

In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces beschreven waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.