Binnen de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid heeft de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA) Europese steun gekregen om een website te creëren die de meeste Belgische gegevens over beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden centraliseert. Op 15 mei 2024 wordt de nieuwe website gelanceerd tijdens een evenement in Résidence Palace (Brussel).

Voor de allereerste keer in België brengt een website de gegevens uit verschillende bronnen samen en stelt ze digitaal ter beschikking van een zo groot mogelijk aantal belanghebbenden (politieke besluitvormers, sociale partners, deskundigen, bedrijven).

De site presenteert meer dan 500 indicatoren, die zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s aangaande beroepsrisico’s:

  1. blootstelling aan gevaren;
  2. gevolgen en schade;
  3. preventie.

Deze indicatoren worden gepresenteerd in de vorm van interactieve grafieken, zodat gebruikers ze gemakkelijk kunnen bekijken met behulp van verschillende filters (geslacht, leeftijd, activiteitensector, jaar).

De gegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen (bijvoorbeeld socialezekerheidsinstellingen, externe preventiediensten, sociale secretariaten, specifieke enquêtes).

Het is belangrijk om in België over gegevens te beschikken die toelaten om de evolutie van beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden op te volgen. Het verkrijgen van een globaal, gemeenschappelijk en digitaal overzicht van deze gegevens zal de actoren van het welzijn op het werk in staat stellen om het beleid en de te nemen maatregelen beter af te stemmen op zowel sensibilisering als preventie. De uitdaging is om duurzame arbeidsomstandigheden te garanderen die de fysieke en mentale gezondheid van werknemers gedurende hun hele loopbaan beschermen.

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Belgisch nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV).

Meer informatie over het project is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: 2022 - 2026 Project (RRF) DATAMINING van beroepsrisico’s voor duurzaam werk (lopende).

Deze conferentie zal worden bijgewoond door vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne.

Meer informatie en inschrijvingen

Het evenement vindt plaats op 15 mei 2024 van 9:00 uur tot 13:00 uur. Er zal simultaanvertaling worden voorzien.

Het (voorlopige) programma en de inschrijvingslink vindt u op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Lancering van de nieuwe “Datamining”-website van de FOD Werkgelegenheid die meer dan 500 indicatoren verzamelt over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België.