Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA) erkent jaarlijks talenten uit verschillende sectoren. Het instituut heeft als doel kwaliteitsvol werk officieel en publiekelijk te erkennen en professionele betrokkenheid aan te moedigen die verder gaat dan een eerlijke vergoeding.

Het KIEA staat in voor de toekenning van de titel en de erekentekens van Eredeken, Laureaat en Cadet van de Arbeid. Deze worden toegekend bij koninklijk besluit, na selectie door Nationaal Organiserende Comités. De selectie gebeurt per sector en is gebaseerd op beroepsbekwaamheid en sociale inzet, in welke functie ook. De toekenning van de titel is de waardering voor uitstekend uitgevoerde professionele activiteiten.

Het Instituut:

  • stimuleert en erkent de kwaliteit en waarde van het werk dat door iedereen wordt gedaan, ongeacht beroep, leeftijd, opleiding of enige andere overweging van geslacht of verbondenheid.
  • benadrukt de maatschappelijke en menselijke waarde van het geleverde werk door politieke leiders, representatieve organisaties van werknemers en werkgevers, werkgevers en burgers de mogelijkheid te bieden het door iedereen te laten erkennen.
  • bevordert banden en kansen voor reflectie tussen erkende mensen, burgers, representatieve operatoren.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het KIEA:

Lopende procedures

Het KIEA heeft een aantal nieuwe procedures gelanceerd. Het doel is om werknemers en werkneemsters in deze sectoren de mogelijkheid te bieden om de titel van Laureaat van de Arbeid toegekend te krijgen door Zijne Majesteit de Koning.

Momenteel lopen de selectieprocedures voor volgende groepen:

  • beroepen en vakgebieden van de Ingenieur (Master of Science): tot en met 1 mei 2024;
  • medewerkers van musea, archieven en bibliotheken: tot en met 30 juni 2024;
  • provincie- en gemeentepersoneel: tot en met 30 juni 2024.

Elk personeelslid komt in aanmerking, ongeacht zijn of haar functie, anciënniteit of status.

Men kan zijn eigen kandidatuur indienen of de kandidatuur van iemand anders ondersteunen: een medewerker/medewerkster, een collega, iemand die men onder de aandacht wil brengen, etc.

Alle informatie is beschikbaar op de website van het KIEA, in de rubriek Procedures.