Op 14 april 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 25 maart 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden. Dat KB bevat aanpassingen met betrekking tot de basiseisen op het vlak van verlichting en luchtverversing van de arbeidsplaatsen.

Meer info in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen.