Tussen 25 en 31 mei vond de Europese week tegen kanker (EWAC) plaats. De week had tot doel regeringen, organisaties en personen te mobiliseren in de strijd tegen kanker.

Dit jaar bundelde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) haar krachten met de ‘Association of European Cancer Leagues’ (ECL) om de aandacht te vestigen op de uitvoering van het kankerbestrijdingsplan van de Europese Unie (EU). Meer informatie over dit plan is beschikbaar op de website van de Europese Commissie: Het Europees kankerbestrijdingsplan.

In deze EU-benadering van kankerpreventie, -behandeling en -zorg worden de incidentie van werkgerelateerde kanker en het belang van protocollen voor de terugkeer naar het werk van patiënten, overlevenden en de samenleving ook erkend.

Meer informatie is beschikbaar op de website van EU-OSHA:

(Bron: EU-OSHA Highlights – mei 2022: Samen sterk voor kankervrije werkplekken: tijd voor actie)

Webinar over proces-gegenereerde agentia

Op 20 mei 2022 organiseerden De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en de ‘Belgian Society for Occupational Hygiene’ (BSOH) samen een webinar in het kader van de ‘Roadmap on Carcinogens’ om de goede praktijken met betrekking tot proces-gegenereerde agentia toe te lichten.

Lees hierover meer in volgend bericht op deze BeSWIC website: Herbeleef het webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens).

Relevante artikels op BeSWIC

In het verleden zijn er op deze BeSWIC website heel wat artikels over werkgerelateerde kanker verschenen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

Meer info is ook beschikbaar in het thema Gevaarlijke stoffen > Kankerverwekkende en mutagene agentia.