De impact van de crisis komt naar voren in de antwoorden van de 2500 Belgische werknemers die ondervraagd werden in het kader van de Europese enquête over de arbeidsomstandigheden. Ongeveer 21% van de Belgische werknemers werd tijdens de laatste drie jaar geconfronteerd met een herstructurering of reorganisatie op het werk. Ongeveer 15% gaven aan dat ze bang zijn om in de volgende zes maanden hun werk te verliezen. Dat is één van de conclusies van de analyse van de Belgische gegevens die de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft verzameld.

Het onderzoek

Sinds de lancering in 1990 geeft de Europese enquête van Eurofound een totaalbeeld van de arbeidsomstandigheden in Europa. De Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVAR) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft de opdracht gegeven voor een onderzoeksproject met het oog op de analyse van de informatie van het Belgische deel van die enquête.

Een onderzoeksteam met medewerkers van de KUL, de Ulg, de VUB en de FTU-Namur heeft zich gebogen over de gevolgen van werk op de gezondheid (met name wat betreft de psychosociale risico’s en de musculoskeletale aandoeningen), de problematiek van de oudere werknemers en van duurzaam werk, de problematiek van de herstructureringen, precaire arbeid en de meest kwetsbare werknemers.

6 categoriën

Op basis van de in totaal 22 indicatoren van het onderzoek konden de Belgische werknemers worden onderverdeeld in 6 categorieën op basis van de kwaliteit van hun arbeidsomstandigheden: 34% hebben een baan van uitstekende kwaliteit, 27% heeft een job van lage kwaliteit, de overige 39% vallen tussen deze twee cijfers.

Meer informatie

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Onderzoeksprojecten: 2016 - Analyse van de Belgische gegevens i.v.m. de arbeidsomstandigheden verzameld door Eurofound.