Het jaarverslag schetst de wijze waarop het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in 2018 heeft gewerkt aan zijn streven naar veiligere en gezondere werkplaatsen in Europa.

Belangrijke mijlpalen zijn bijvoorbeeld:

  • de lancering van de campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!”;
  • de publicaties over het project inzake veiligheid en gezondheid in micro- en kleine ondernemingen;
  • het “Foresight” project inzake nieuwe en opkomende risico’s door digitalisering.

De bevindingen uit de 2 projecten vormen waardevolle informatie voor beleidsmakers en dienen als inspiratie voor een toekomstige campagne voor gezonde werkplekken.

Het jaarverslag en de samenvatting ervan zijn beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: