In dit jaarverslag geeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de belangrijkste activiteiten van 2016 weer.

Om een paar voorbeelden te geven:

  • de bevindingen van de laatste editie van de Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico's (Esener-2), waarin respondenten werden ondervraagd over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in het algemeen en over psychosociale risico’s in het bijzonder, de betrokkenheid van werknemers bij het VGW-beheer en de voornaamste prikkels en belemmeringen om actie te ondernemen;
  • de eerste bevindingen van het project over veiligheid en gezondheid in micro- en kleine ondernemingen (Sesame).

Beide projecten voorzien beleidsmakers en onderzoekers op nationaal en Europees niveau van gegevens waaraan grote behoefte bestaat.

Bovendien komen in het jaarverslag veel activiteiten van EU-OSHA op het gebied van veiligheid en gezondheid in de context van een verouderende beroepsbevolking aan bod, zoals de ontwikkelingen in de campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017.

Het jaarverslag werpt ook een blik op de toekomst met nieuwe plannen voor de campagne 2018-2019 inzake gevaarlijke stoffen, naast vele andere verwachte activiteiten.

De publicaties zijn beschikbaar op de website van EU-OSHA, in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties: