In de maanden november en december, in aanloop naar de feestdagen, wordt in vele steden en gemeenten kerstverlichting opgehangen, waarbij vaak men vaak gebruik maakt van hoogwerkers. In januari wordt dan deze kerstverlichting verwijderd.

Deze werkzaamheden worden in vele gevallen uitgevoerd op hoogte en in openbare ruimtes. De ‘International Powered Access Federation’ (IPAF) heeft daarom een gids/voorlichting opgesteld om te wijzen op de diverse risico’s.

Over de gids/voorlichting

Het plaatsen (maar ook het verwijderen) van feestelijke decoratie wordt vaak uitgevoerd als het donker is of in gure weersomstandigheden. Bedieners en uitvoerders, vaak werknemers of vrijwilligers van technische diensten of brandweer bij steden en gemeenten, voelen vaak de druk om tegelijkertijd aan de grote vraag te kunnen voldoen. Daarnaast wordt niet altijd een locatiebeoordeling uitgevoerd en zijn de bedienaars van mobiele werkplatformen of hoogwerkers soms onvoldoende getraind of zijn ze niet bewust van onveilige praktijken.

Daarom werd een gids gemaakt, die 12 hoofdstukken bevat:

 • Introductie
 • Toepassingsgebied
 • Wie moet deze richtlijn lezen?
 • Verantwoordelijkheid voor veiligheid
 • Opleiding en competentie
 • Risicoanalyse (met 11 risicovelden)
 • Keuze hoogwerker
 • Onderhoud hoogwerker
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Verkeersmanagement – algemene principes
 • Voetgangers beheer
 • Rijden en manoeuvreren van hoogwerkers in openbare gebieden

Meer informatie is beschikbaar op de website van IPAF: IPAF-voorlichting houdt werkzaamheden voor feestelijke decoratie veilig.

Ook bij de Franse lokale openbare bestuursorganen, de zogenaamde “centres de gestion”, is veiligheidsinformatie te vinden over veilig omgaan met decoratieve verlichting:

Tijdens de energiecrisis van vorig jaar werd er onder andere bij Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van Waalse Steden en Gemeenten (UVCW) opgeroepen om (kerst)verlichting niet op te hangen of te doven. Lees hierover volgende berichten:

Bekijkt men deze milieu- en energiemaatregelen vanuit een veiligheidsbril, dan betekent dit dat risico’s voorkomen (of elimineren) in de preventiehiërarchie het hoogst staan en bij voorrang genomen moeten worden. Uiteraard neemt men ook de sfeer en de daarmee gepaard gaande positieve psychosociale aspecten in beschouwing.

Andere publicaties van IPAF en FEM

IPAF heeft nog andere publicaties. Hierover verschenen volgende BeSWIC-berichten:

Sinds het meest recente BeSWIC-bericht over IPAF van medio 2023 zijn volgende documenten verschenen:

Daarnaast heeft de ‘European materials handling federation’ (FEM) ook diverse documenten en technische richtlijnen over diverse mobiele bewegende platformen:

Meer informatie over werken op hoogte

Meer informatie over werken op hoogte is beschikbaar: