Jaarlijks wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd. Zowel de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD Werkgelegenheid) als het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) belichtten ter gelegenheid van deze dag de impact van geweld en grensoverschrijdend gedrag, zowel op de werkvloer als daarbuiten.

Studievoormiddag “#MeToo op het werk - Hoe ver staan we?”

Op dinsdag 7 maart 2023 organiseerde de Algemene Directie Humanisering van de arbeid van de FOD Werkgelegenheid, in samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), een studievoormiddag rond geweld en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer.

Tijdens de studiedag namen een aantal experten de internationale regelgeving, verdragen en conventies rond het onderwerp onder de loep. Daarnaast werd de rol van vertrouwenspersonen, de preventieadviseurs psychosociale aspecten, de vakbondsafgevaardigden en de leidinggevenden bij de preventie, detectie en de bescherming van betrokken werknemers besproken. Tenslotte kwamen enkele ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen.

Binnenkort verschijnt op deze BeSWIC website een uitgebreider verslag van deze studievoormiddag, met opnames van een aantal sprekers. De presentaties van de studiedag zijn wel al beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: #MeToo op het werk - Hoe ver staan we?.

Discussienota EU-OSHA over de impact van huiselijk geweld op de werkplek

Op 7 maart 2023 publiceerde EU-OSHA een discussienota over de gevolgen van huiselijk geweld voor slachtoffers. Deze gevolgen blijven zelden beperkt tot de plaats waar het geweld plaatsvindt, maar hebben ook hun impact op het werk. De negatieve impact van deze vorm van misbruik op de gezondheid, productiviteit en het algemeen welzijn van de slachtoffers kan ook gevolgen hebben op collega’s en werkgevers.

Deze discussienota zet uiteen hoe huiselijk geweld ook leidt tot een probleem op de werkplek, geeft voorbeelden van wettelijke en beleidskaders op Europees en nationaal niveau en bevat concrete voorstellen voor mogelijke maatregelen, waarmee kwetsbare vrouwen kunnen worden opgespoord en overlevenden van huiselijk geweld kunnen worden ondersteund.

De discussienota is beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: Veilige ruimten creëren: huiselijk geweld en de werkplek.

Bekijk ook de rubriek Vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk op de website van EU-OSHA.

Meer info

Op deze BeSWIC website verschenen in het verleden al verschillende berichten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Hieronder enkele voorbeelden:

Meer informatie is ook beschikbaar in het thema Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.