In het kader van de internationale vrouwendag, die jaarlijks plaatsvindt op 8 maart en het leiderschap van vrouwen in de kijker zet, heeft het Vrouwenforum een nieuw initiatief genomen om de deelname van vrouwen aan de selectieprocedures voor de titel van Laureaat van de Arbeid te vergroten.

Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA) erkent jaarlijks talenten uit verschillende sectoren. Het instituut heeft als doel kwaliteitsvol werk officieel en publiekelijk te erkennen en professionele betrokkenheid aan te moedigen, die verder gaat dan een eerlijke vergoeding.

De titel van Laureaat van de Arbeid en het bijhorende label en het brevet kunnen een opsteker zijn voor elke professionele carrière. Iemand inschrijven die u wilt feliciteren voor haar werk, is een blijk van erkenning.

Slechts 8% vrouwen maken deel uit van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid en niet meer dan 20% zijn ingeschreven voor de titel van Laureaat van de Arbeid. Deze cijfers zijn te laag en niet representatief voor het percentage vrouwelijke werknemers in de verschillende sectoren.

Het initiatief

Op basis van deze vaststelling zet het KIEA zich, in samenwerking met het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid, in voor het versterken van gendergelijkheid binnen zijn procedures.

Een eerste stap is het aanpassen van de communicatiemiddelen om een ​​groter aantal vrouwen te bereiken en hen aan te moedigen deel te nemen aan de selectieprocedures – als lid van een Organiserend Comité of als kandidaat voor de titel van Laureaat van de Arbeid.

Het KIEA onderneemt volgende concrete acties:

  • Samenwerkingen aangaan met specifieke organisaties en/of geïnteresseerd zijn in het thema:

  • De procedures aanpassen om de toegang te vergemakkelijken en zelfcensuur te vermijden.
  • Zichtbaarheid van projecten mogelijk maken door middel van digitale communicatie.
  • De dialoog aangaan met professionele sectoren die “gefeminiseerd” zijn of juist waarin vrouwen ondervertegenwoordigd zijn.

Bekijk de video van het Vrouwenforum: Laureate van de Arbeid, een stimulerende ervaring.

(Bron: Vrouwenforum – KIEA)