Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de ‘International Agency for the Prevention of Blindness’ (IAPB) hebben wereldwijd 13 miljoen werknemers een visuele beperking veroorzaakt door hun werk.

Elk jaar doen zich naar schatting 3,5 miljoen oogletsels voor op de werkplek. Dit komt neer op 1 % van alle niet-dodelijke verwondingen op het werk.

Ter gelegenheid van World Sight Day 2023, een internationale dag die dit jaar de aandacht wil vestigen op oogzorg op het werk, hebben de IAO en het IAPB een rapport uitgebracht met als titel “Eye Health and the World of Work”.

Dit rapport, dat de aandacht vestigt op gezond zicht als integraal onderdeel van veiligheid en productiviteit op het werk, is beschikbaar in het Engels op de website van de IAO: Policy Brief: Eye health and the world of work.

Het rapport erkent de last van gezichtsverlies op het werk en benadrukt de mogelijkheden om het welzijn en de productiviteit te verbeteren door elke werkplek op te roepen een formeel programma te ontwikkelen om het zicht van werknemers te beschermen en te verbeteren.

Het rapport stelt een programma voor met drie doelen voor ogen:

  • blootstelling aan de specifieke risico's op de werkplek voorkomen;
  • de bestaande gezondheid van de ogen van werknemers beschermen;
  • het opzetten van een systeem om natuurlijk gezichtsverlies van werknemers, inclusief leeftijdsgerelateerd gezichtsverlies, mee te nemen in risicobeoordelingen.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de IAO:

Op BeSWIC

Meer informatie over de bescherming van de ogen op het werk is ook beschikbaar op deze BeSWIC-website, onder het thema Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), in de rubriek Gelaat, en onder het thema Fysische agentia, in de rubriek Verblinding, oogvermoeidheid.