Op basis van de nieuwste gegevens van de in 2019 gehouden derde Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (Esener) heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zijn Esener-gegevensvisualisatietool bijgewerkt.

Voortaan is het mogelijk om de resultaten van Esener 2019 en die van Esener 2014 op Europees en nationaal niveau en per bedrijfstak of bedrijfsgroottecategorie te vergelijken.

In het kader van Esener 2019 zijn gegevens van bedrijven uit 33 Europese landen verzameld om een beeld te krijgen van de wijze waarop zij omgaan met veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en met name psychosociale risico’s. De enquête was erop gericht in kaart te brengen welke factoren een goed VGW-beheer bevorderen of juist belemmeren en beter in beeld te krijgen welke vormen van ondersteuning bedrijven nodig hebben.

Met behulp van de kosteloos beschikbare, interactieve en meertalige tool kunnen gebruikers de bevindingen van de enquête bestuderen. Men kan door de enquêtevragen navigeren en de resultaten per land aan de hand van tabellen en kaarten bekijken en met die van andere landen vergelijken. Men kan ook gegevens eenvoudig met anderen delen en exporteren.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA: