De Belgische Seveso-inspectiediensten hebben een inspectie-instrument ontwikkeld om installaties te beoordelen voor de opslag en verlading van gasvormige waterstof.

Het inspectie-instrument beschrijft typische risico’s en maatregelen voor:

  • vaste drukhouders;
  • mobiele drukhouders;
  • leidingen;
  • losplaatsen voor gasvormige waterstof bij waterstofgebruikers;
  • vulstations voor flessen (batterijen);
  • waterstofcompressoren.

Het inspectie-instrument is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Publicaties > Inspectie-instrument 'Waterstof'.