Op vrijdag 16 juni 2023 om 10u organiseren de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) een informatiesessie over het nieuwe koninklijk besluit (KB) van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen.

Het vorige KB dateert van 14 januari 1992 en was dus dringend aan herziening toe. De FOD Volksgezondheid en de FOD Werkgelegenheid hebben samen aan een nieuwe geactualiseerde tekst gewerkt.  Dit besluit zal op 1 juli 2023 in werking treden. 

Sommige werkzame stoffen worden toegevoegd aan de lijst van begassingsmiddelen, terwijl andere, zoals methylbromide, worden verboden. Ook werden er nieuwe technieken en methodes, zoals een begassingsplan op basis van een risicoanalyse, ontwikkeld.

Deze informatiesessie, die zicht in de eerste plaats richt tot de betrokken autoriteiten, de begassingsfirma’s en de havenbesturen, zal doorgaan in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid in Brussel aan de Galileelaan 5 bus 2 te 1210 Brussel. Inschrijven is mogelijk tot 9 juni 2023.

Meer info en inschrijvingen

via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Infosessie: Nieuw koninklijk besluit inzake begassingen en ontgassingen.