Sinds enige tijd zet het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) netwerken op van erkende eerstelijns klinisch psychologen of orthopedagogen, om psychologische zorg betaalbaar en toegankelijk te maken.