In een nota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de bevindingen van een gezamenlijk INAIL-IIT-project besproken, waarbij wordt gekeken naar exoskeletten en hoe deze maximaal kunnen worden ingezet bij het verminderen van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA’s).

Exoskeletten voor werknemers zijn op het lichaam gedragen hulpmiddelen waarmee de fysieke belasting op de werkplek kan worden verminderd. Deze hulpmiddelen kunnen een oplossing bieden als andere technische, organisatorische of ergonomische maatregelen niet voldoende zijn.

Het gebruik ervan is nog beperkt. Een ergonomisch ontwerp en een biomechanische risicobeoordeling zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat deze hulpmiddelen breder worden geaccepteerd en toegepast, en zijn onmisbaar voor hun effectiviteit bij het voorkomen van SSA’s.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA: