De pagina’s met informatie over ergonomie werden geüpdatet en zijn opnieuw beschikbaar. De ergonomie, of anders gezegd de aanpassing van alle arbeidsomstandigheden aan alle eigenschappen van de werknemers, is belangrijk in de preventie. Ze maakt het mogelijk de beroepsrisico’s uit te schakelen of te beperken door een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Uitgaande van de arbeidsactiviteit zou de werkplek van bij aanvang op een ergonomische manier moeten worden ingericht en niet later worden verbeterd.

Ergonomie wordt in de ondernemingen zeer vaak verward met de preventie van muskuloskeletale aandoeningen (MSA). Hoewel de ergonomische aanpassing doeltreffend is om de fysieke last te beperken en MSA te bestrijden, is ze even doeltreffend om alle beroepsrisico’s te voorkomen en meer bepaald om de psychosociale risico’s te bestrijden door bijvoorbeeld de mentale last te beperken.

Een belangrijk deel van dat thema geeft ook uitleg over de toepassing van de ergonomie bij het werken met beeldschermen.

Aangezien de globale aanpak van de ergonomie tot doel heeft alle arbeidsomstandigheden aan te passen en te verbeteren, bestaan er natuurlijk verbanden met de andere thema’s op de website (trillingen, lawaai, gevaarlijke producten, …).

Meer informatie bij het thema Ergonomie.