Het werken in de landbouwsector staat bekend als een fysiek en mentaal veeleisende baan. Psychosociale risicofactoren zoals lange werktijden, isolement of financiële onzekerheid kunnen grote gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van werknemers in de landbouw.

In deze context coördineert de Europese Raad van jonge landbouwers (CEJA) FARMres, een Erasmus+-project dat tot doel heeft landbouwers en werknemers in de landbouw bewust te maken van het belang van geestelijke gezondheid en hen te begeleiden bij het vormgeven van hun dagelijkse leven en hun ondernemings- en persoonlijke omgeving.

Meer info

(Bron: EU-OSHA News – augustus 2022: FARMres – raising awareness on mental health in the agriculture sector)