Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft in acht nieuwe casestudies het gebruik van op robotica en artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen voor het automatiseren van taken op de werkplek geanalyseerd, met speciale aandacht voor de gevolgen ervan voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Het doel is te begrijpen hoe dergelijke systemen, waaronder cobots (of collaboratieve robots), veilig en effectief op het werk kunnen worden geïntegreerd om ervoor te zorgen dat zij een aanwinst worden in plaats van een risico.

De conclusies zijn neergelegd in acht casestudies over verschillende werkervaringen, die beschikbaar zijn op de website van EU-OSHA:

Bekijk ook de andere publicaties over robotica en AI van EU-OSHA op de website van EU-OSHA: Publications by priority area: Robotics and AI.

(Bron: EU-OSHA Highlights – mei 2023: Van assemblagelijnen naar ziekenhuizen: Acht casestudies over het integreren van collaboratieve robots met de veiligheid van werknemers in het achterhoofd)

Campagne “Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk” 2023-2025

Robotica en AI komen ook aan bod in de komende EU-OSHA-campagne “Veilig en gezond werken in het digitale tijdperk” voor de periode 2023-2025.

De campagne zal nagaan wat de gevolgen van de digitalisering voor werk en werkplekken zijn, en de daarmee samenhangende uitdagingen en kansen op het gebied van VGW.

De campagne zal daarnaast fungeren als een platform voor de uitwisseling van goede praktijken en worden opgezet rond vijf prioritaire gebieden:

  • digitaalplatformwerk;
  • geavanceerde robotica en artificiële intelligentie;
  • werken op afstand;
  • slimme digitale systemen;
  • werknemersbeheer via artificiële intelligentie.

Meer informatie is beschikbaar op de website van EU-OSHA, in de rubriek Campagnes voor een gezonde werkplek.

Meer informatie

Meer informatie over het onderwerp is beschikbaar op de website van EU-OSHA, in de rubriek Digitalisering van werk.

Op deze BeSWIC website zijn er in het verleden diverse berichten verschenen over digitalisering op de werkvloer. Hieronder enkele voorbeelden: