In mei 2022 organiseerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) een studiedag rond hormoonverstoorders.

Tijdens deze studiedag gingen enkele (medische) experts dieper in op de mogelijk schadelijke effecten van producten die gebruikt worden in hun respectievelijke sectoren. Meer informatie over de studiedag en de verschillende sprekers is te vinden in volgend bericht op deze BeSWIC website: Herbeleef de studiedag “Hormoonverstoorders: de gevolgen van blootstelling voor werknemers en hun nageslacht”.

Meer informatie over hormoonverstoorders en hun impact op de gezondheid is te vinden in het thema Hormoonverstoorders.

“We vinden niet genoeg informatie op de productlabels,
of de informatie is er maar we weten niet hoe we ze moeten lezen en ontcijferen.”

Christel Masset, huishoudhulp

De sector van de dienstencheques

Tijdens het tweede luik van de studiedag kwamen een aantal specifieke sectoren aan bod. Hoewel verschillende wetenschappelijke studies wijzen op de aanwezigheid van schadelijke stoffen met hormoonverstoorde eigenschappen, is het moeilijk voor gebruikers om deze gevaarlijke stoffen in de producten die zij gebruiken te kennen en in te schatten welke gezondheidseffecten deze kunnen hebben.

“Ik verbrandde mijn luchtwegen door een van de producten.
Sindsdien probeer ik zoveel mogelijk producten te gebruiken die minder schadelijk zijn voor mijn gezondheid.”

Béatrice Bolland, huishoudhulp – vakbondsafgevaardigde ACV

Voor de sector van de dienstencheques deelden Béatrice Bolland, vakbondsafgevaardigde voor ACV Voeding en Diensten binnen de sector van de dienstencheques en zelf werkzaam in deze sector, en Christel Masset, huishoudhulp in de dienstensector en opleidingsverantwoordelijke met expertise inzake werken met gevaarlijke producten, via een video hun ervaringen.

Samen met Kris Vanautgaerden, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten en verantwoordelijk voor de opvolging van de sector van de dienstencheques, benadrukken zij in de video het feit dat momenteel niet voldoende geweten is welke gevaren voor de gezondheid bepaalde producten vormen, omdat vaak niet wordt aangegeven welke potentieel schadelijke stoffen deze producten bevatten. Volgens de sprekers moet er dan ook worden ingezet op:

  • preventie en een duidelijke etikettering met informatie over de gezondheidseffecten;
  • het bannen van gevaarlijke producten en substitutie door een gezonder alternatief;
  • (verplichte) vorming voor werkgevers en huishoudhulpen rond producten en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), wat ook een sensibiliserend effect zal hebben op klanten;
  • een bewustmakingscampagne vanuit het beleid, gericht op de brede bevolking.

“We gaan moeten zorgen dat professionele gebruikers weten wat ze gebruiken en hoe ze het moeten gebruiken.”

Kris Vanautgaerden, Nationaal secretaris ACV Voeding & Diensten

U vindt de volledige video met de getuigenis van Béatrice Bolland, Kris Vanautgaerden en Christel Masset op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid:

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/rRScfsefBUg