In juli 2022 was het bijzonder droog en warm in Europa. In Spanje en Frankrijk kwamen er zelfs werknemers door hitte om het leven. In Spanje is er begin augustus 2022 sprake van een oversterfte van de bevolking door hitte van meer dan 2000 personen.

Lees meer over de hittegolf:

Als gevolg van deze situatie trekt het Europees vakverbond aan de alarmbel om te waarschuwen voor de gevolgen van de klimaatverandering voor werknemers.

Communiqué ETUC en andere studies

Het communiqué van het Europees Vakverbond (ETUC) is beschikbaar op de website van ETUC: Climate crisis requires EU law on maximum working temperatures.

In zijn communiqué verwijst ETUC naar een eerdere resolutie in 2018 en een studie van ETUI van 2021 rond hittegolven en de gevolgen naar gezondheid toe. De documenten zijn beschikbaar in het Engels op de website van ETUC en het Europees vakbondsinstituut (ETUI):

Op 28/10/2020 heeft ETUC bovendien volgende resolutie aangenomen: ETUC Resolution A new EU adaptation to climate change strategy for the world of work.

Volgens de ‘Working conditions survey’ van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) wordt 23% van de Europese werknemers gedurende ten minste 25% van de tijd blootgesteld aan hoge temperatuur, met de landbouw en industrie (36%) en de bouwsector (38%) als uitschieters. Deze cijfers zijn terug te vinden in de datavisualisatietool op de website van Eurofound: Are you exposed to vibrations from tools or machinery? (Physical environment) visualisation (in te geven in het selectievenster boven de kaart: “Physical environment: Are you exposed to high temperatures?”).

Voor de bouwsector verscheen er op deze BeSWIC website volgend artikel: Bescherming tegen UV-straling in de bouwsector.

Bij warm weer wordt op deze BeSWIC website het bericht Zomerhitte op het werk altijd in de kijker gezet. Op de website van het crisiscentrum is er ook een specifieke pagina over een hittegolf.