Het Internationaal Verbond van werknemers in de voedingsindustrie, landbouw, horeca, tabaksindustrie en aanverwante sectoren (IUF) heeft onlangs een brondocument gepubliceerd over de integratie van de genderproblematiek in de veiligheid en gezondheid op het werk. Deze publicatie geeft een kort overzicht van de problematiek, de bijzondere bekommernissen van de IUF leden en de actievoorstellen.

De verschillende arbeidsomstandigheden en de behandeling van mannen en vrouwen door de samenleving kunnen van invloed zijn op de risico's waarmee ze op het werk worden geconfronteerd en hoe deze risico's worden beoordeeld en gecontroleerd. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) doet onderzoek naar en sensibiliseert over de problemen met betrekking tot veiligheid en gezondheid waarmee vrouwen op het werk worden geconfronteerd.

Meer info: