Veel kinderen en jongeren hebben last van aandoeningen aan hun bewegingsapparaat (ofwel musculoskeletale aandoeningen – MSA), die vaak alleen nog maar erger worden wanneer zij de arbeidsmarkt betreden.

De campagne “Gezond werk: verlicht de last!” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) richt zich momenteel op de bevordering van gezonde spieren en botten bij kinderen en jongeren. Het nieuwe prioriteitsgebied “Toekomstige generaties” past in een levensloopbenadering die meer inzicht kan geven in hoe en waarom aandoeningen van het bewegingsapparaat zich in de loop van de tijd voordoen en hoe de gezondheid van het bewegingsstelsel kan worden bevorderd.

Door overgewicht en een inactieve levensstijl lopen jongeren en kinderen meer risico op aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Toch is het mogelijk om deze problemen te voorkomen. Om de risico’s te beperken moet een veelzijdige benadering worden gevolgd, vanuit het oogpunt van volksgezondheid, onderwijs en gezondheid op het werk.

Op de website van de campagne "Gezond werk: verlicht de last! 2020-2022" van EU-OSHA vindt u allerlei informatie rond het onderwerp:

(Bron: Healthy Workplaces Campaign News – mei 2022: Op tijd in de bres voor gezonde spieren en botten: een leven lang profijt voor een hele generatie werknemers)