Op 20 mei 2022 organiseerden De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en de ‘Belgian Society for Occupational Hygiene’ (BSOH) samen een webinar in het kader van de ‘Roadmap on Carcinogens’ om de goede praktijken met betrekking tot proces-gegenereerde agentia toe te lichten.

Proces-gegenereerde agentia zijn (vaak) ongewenste bijproducten die ontstaan door de uitvoering van bepaalde arbeidsprocessen. Deze specifieke agentia vereisen extra aandacht omdat ze geen ‘etiket’ hebben en er geen enkele referentie is naar deze carcinogene agentia in Veiligheidsinformatiebladen. Hierdoor worden ze vaak vergeten in de risico-evaluatie op het niveau van de onderneming.

Een groot aantal werknemers in de Europese Unie (EU) wordt potentieel blootgesteld aan dergelijke proces-gegenereerde agentia zoals kristallijn siliciumdioxide, houtstof (afkomstig van hardhout), dieseluitlaatgassen, lasrook, Chroom VI, formaldehyde, ...

Herbeleef dit webinar op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid:

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/dY0EhS-Kz-8

De presentaties van het webinar zijn beschikbaar via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens).

Meer info over de Roadmap is beschikbaar op de website van de Roadmap on Carcinogens.