Op 27 mei 2024 organiseerde de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid een webinar naar aanleiding van de nieuwe wetgeving rond ergonomie en musculoskeletale aandoeningen (MSA), die op 25 mei 2024 in werking trad.

Meer informatie over de wetgeving is beschikbaar in volgend BeSWIC-bericht: Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA.

Bekijk de video van het webinar op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid:

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/OhsZUvrjOGs

Tijdens dit webinar gaven de sprekers van AD HUA uitleg over het Koninklijk Besluit tot wijziging van Boek VIII van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot ergonomie en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA). Ze presenteerden de risicoanalyse en de preventiemaatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat werknemers profiteren van ergonomisch ontworpen of aangepaste werkplekken, evenals de rol van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het preventiebeleid. Ook de nieuwe verplichtingen die dit met zich meebrengt op het vlak van opleiding en informatieverspreiding voor werknemers en hun vertegenwoordigers, kwamen aan bod tijdens dit webinar.

Daarnaast werd de aanpak van de inspecteurs van het toezicht op het welzijn op het werk ten aanzien van deze nieuw wetgeving toegelicht. Tenslotte werd een overzicht gegeven van de beschikbare tools en brochures die FOD Werkgelegenheid aanbiedt ter ondersteuning van de ontwikkeling en versterking van dergelijk welzijnsbeleid.

Presentaties

De presentaties zijn beschikbaar via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Webinar: Nieuwe wetgeving rond ergonomie en de preventie van MSA.

Tools

Ontdek al onze tools in de thema’s Musculoskeletale aandoeningen (MSA) Ergonomie: