Het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseerde op 30 mei 2024 het webinar "Mensgericht digitaliseren".

Tijdens dit webinar, dat georganiseerd werd binnen de campagne 2023-2025 “Veilig en gezond werken in de digitale samenleving”, werd er eerst gekeken naar de Belgische en Europese wet -en regelgeving over digitale technologieën. Vervolgens werd de menselijke factor belicht: wat zijn mogelijke effecten van digitalisering, hoe zorgen we voor een mensgerichte aanpak hiervan en hoe organiseren we dat?

Sprekers en onderwerpen

  • Moderator: Frank Dehasque (Belgisch focal point manager van EU-OSHA bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
  • Annabelle Lion (Risk Officer, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg): Nieuwe technologieën en AI: Belgische wetgeving en Europese perspectieven
  • Tinne Vander Elst (Projectmanager data research, IDEWE): Technostress: een panelstudie bij werkers in België
  • Ezra Dessers (Onderzoeksmanager Werk, organisatie en technologie, HIVA/KU Leuven): De digitale werkplek: een kwestie van organisatie

Presentaties

De presentaties zijn beschikbaar op volgende pagina van EU-OSHA: Presentaties - 30 mei 2024 - Webinar: "Mensgericht digitaliseren".

over de campagne 2023-2025 “Veilig en gezond werken in de digitale samenleving”

De campagne van EU-OSHA wordt in de periode 2023-2025 opgezet rond vijf prioritaire gebieden:

  • digitaal platformwerk;
  • geavanceerde robotica en artificiële intelligentie;
  • werken op afstand;
  • slimme digitale systemen;
  • werknemersbeheer via artificiële intelligentie.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de campagne: