Op 11 december 2023 stelde de FOD Werkgelegenheid de resultaten van 11 subsidieprojecten rond de preventie van psychosociale risico’s op het werk voor.

Uit het Federaal Actieplan “Mentaal welzijn op het werk” blijkt duidelijk dat de mentale druk bij vele werknemers hoog is en dat er nood is om in te zetten op collectieve ondersteunende acties ter preventie van psychosociale risico’s.

Gelet op deze noodzaak hebben de federale autoriteiten vorig jaar beslist om te ageren en te investeren in het psychosociaal welzijn van werknemers. Door het subsidiëren van projecten in 11 sectoren ondersteunde de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg duurzame projecten die gericht zijn op het voorkomen en beheersen van psychosociale risico’s.

Gedurende een jaar, vanaf september 2022 tot september 2023, werkten projectteams die aangesteld werden door paritaire comités aan collectieve preventie op sector- en ondernemingsniveau. In het hele land gingen deze teams aan de slag in heel diverse sectoren zoals de zorgsector, de metaal- en houtbewerking, de voedings- en textielindustrie, beschutte werkplaatsen en bouwbedrijven. Tijdens dit slotevent werden de resultaten van hun werk voorgesteld.

Meer informatie over de projecten en het eindrapport vindt u in het thema Psychosociale risico's (PSR), in de module Psychosociale risico's (PSR) - Goede praktijken.

De presentaties van het slotevenement zijn beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Voorstelling van de resultaten van de sectorprojecten ter preventie van psychosociale risico’s op het werk - slotevent PSR.