Op 10 november 2023 organiseerde het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een colloquium rond het 10-jarig bestaan in België van OiRA, de tool voor een online interactieve risicoanalyse.

Wat is er gebeurd tijdens deze 10 jaar? Welke tools werden ontwikkeld? Hoe verloopt de promotie van de tool? Wat leren we uit evaluaties? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? Wat is het belang van OiRA op beleidsniveau? Wat zijn de ervaringen van de inspectie, van de OiRA-sectoren en van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk?

Tijdens het Colloquium werden antwoorden geformuleerd op deze vragen.

Over OiRA

De allereerste Belgische OiRA-tool werd in 2013 ontwikkeld. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft destijds het OiRA memorandum met EU-OSHA ondertekend vanuit de vaststelling dat kleine bedrijven vaak over beperkte kennis en middelen beschikken voor het uitvoeren van risicoanalyses en het nemen van adequate preventiemaatregelen.

OiRA, dat voor “Online interactive Risk Assessment” staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software, die werd ontwikkeld door EU-OSHA, kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.

In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces doorlopen waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

De verschillende OiRA-tools

De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kappersbranche. Deze vormde de basis voor de ontwikkeling van dezelfde tool in andere Europese landen. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd en in 2015 OiRA Bouw. In 2016 kwam de OiRA Horeca, in 2017 de OiRA schoonmaak en de OiRA Bakkers, in 2018 kwamen de sectoren van de podiumkunsten en de parken en tuinen aan de beurt, in 2019 was er de tool voor de autocar en autobus sector en daarna in 2020 de vastgoedsector en covid. In 2021 werd de OiRA kleuter- en lager onderwijs (NL) gelanceerd en in 2022 de OiRA sierteelt. Dit jaar, 2023, werden de OiRA dienstboden en de OiRA Bureau gelanceerd.

Een overzicht van de verschillende tools is beschikbaar via OiRA, uw online risicoanalyse.

Van 2020 tot 2022 werd ook een grootschalige OiRA promotiecampagne naar de verschillende sectoren en actoren gelanceerd.

Meer informatie en presentaties

de presentaties zijn nu beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Colloquium: 10 jaar OiRA in België: een stand van zaken en nieuwigheden.