Op 7 september 2023 organiseerde de FOD Werkgelegenheid een webinar over de analyse van de jobkwaliteit in België aan de hand van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden EWC(T)S 2021.

Het webinar had als doel om de belangrijkste resultaten voor te stellen van het rapport over de arbeidsomstandigheden in België na de analyse van de Belgische gegevens van de Europese EWC(t)S 2021 enquête.

In het rapport wordt een gedetailleerde analyse van de gegevens voor België, die werden verzameld op basis van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWC(t)S 2021) van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound), voorgesteld. Sinds de start in 1990 heeft deze enquête tot doel de arbeidsomstandigheden van werknemers en zelfstandigen in de Europese Unie in kaart te brengen, het verband tussen verschillende aspecten van de arbeidsomstandigheden te onderzoeken en risicogroepen en probleemgebieden te identificeren om zo bij te dragen tot het ontwikkelen van een adequater beleid voor de kwaliteit van werk en werkgelegenheid.

Net als in 2010 en 2015 werd opnieuw een overeenkomst tussen België en Eurofound afgesloten om de Belgische steekproef uit te breiden. Als gevolg van de COVID-crisis werd de enquête, die oorspronkelijk gepland was voor 2020 via face-to-face interviews, uitgesteld naar 2021 en uitgevoerd via telefonische interviews (CATI).

Het eerste deel van het rapport geeft een vrij algemene kijk op de kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België, terwijl het tweede deel zich richt op de specifieke verbanden tussen de kenmerken van werk en werkgelegenheid en de directe of indirecte gevolgen voor de werknemer.

Meer informatie in volgend nieuwsbericht: De jobkwaliteit in België in 2021: Toenemende impact van psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen op werknemers.

Herbekijk het webinar op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid:

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/bVduK-hhCKQ