Update 11/10/2022

Het polieren van betonvloeren gebeurt met een vlindermachine, ook wel gekend als “helicopter”. Dit vraagt een bepaald vakmanschap. Hieronder meer uitleg over die werkwijze en de risico’s van die activiteit.

Werkwijze

De betonspecie wordt gestort op de gewenste locatie. Trilbalken trillen en verdichten het genivelleerde beton. Nadien volgen diverse bewerkingen om het uiteindelijke gladde uitzicht te verkrijgen. Eén van die bewerkingen is het instrooien van de toplaag, waarbij kwartsstof kan vrijkomen. Na afwerking van de vloer wordt die nabehandeld met een "curing compound”.

Omdat het gestorte beton al gedeeltelijk moet gedroogd zijn, gebeurt het vlinderen dikwijls ’s nachts na de werkuren. Soms gebeurt dit ook door één persoon, zodat de principes van afgezonderd tewerkgestelde werknemers gelden. Daarnaast komt het vaak voor dat activiteiten worden uitgevoerd in kelders, garages, tunnels, enz., zodat ook de principes van werken in besloten ruimten gelden.

Risico’s

Bij die activiteiten kunnen zich, naast de hoger vermelde afgezonderd tewerkgestelde werknemers en werken in besloten ruimten, volgende veiligheids- en gezondheidsrisico’s voordoen:

  • contact met draaiende delen;
  • risico’s op verbranding;
  • lawaaihinder;
  • CO-intoxicatie;
  • stofhinder;
  • contact met gevaarlijke stoffen.

Het artikel “De gevaren van vlinderen” in NAVB-info nr 48 van 2008 is niet meer beschikbaar.

Arbeidsomstandigheden

Zoals hierboven vermeld vinden die activiteiten meestal buiten de normale werkuren plaats, zodat er precaire arbeidsomstandigheden kunnen voorkomen. Er zijn gevallen bekend waarbij zwartwerkers en illegalen bij die activiteiten werden geïntoxiceerd, waarbij ook de veiligheid te wensen overliet.

Hieronder enkele persberichten van CO-intoxicatie bij deze of soortgelijke werkzaamheden:

De gebruikte verwarming bij het huisvesten van buitenlandse arbeiders, kan ook aanleiding geven tot intoxicaties. Lees hierover het volgend bericht uit ‘Het Laatste Nieuws’: Warmtekanon jaagt twee arbeiders de dood in door CO-vergiftiging.

Meer informatie