Sinds de opstart van het project voortgezet gezondheidstoezicht van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) eind 2013, hebben 380 voormalige houtbewerkers een aanvraag ingediend om zich gratis te laten onderzoeken op neuskanker. 241 onder hen hebben effectief ook een neus-, keel- en oorarts opgezocht voor een dergelijk onderzoek.

Elk jaar stelt men in België bij meer dan 100 personen neus- of sinuskanker vast. Vaak gaat het om voormalige houtbewerkers. Als men die ziekten niet op tijd ontdekt, dan is de kans op genezing eerder gering. Het FBZ startte eind 2013 met een project dat voormalige houtbewerkers de mogelijkheid geeft om zich gratis te laten onderzoeken op neus- en sinuskanker als ze bepaalde symptomen vaststellen.

Sinds 2013 heeft het FBZ aan 241 voormalige houtbewerkers de terugbetaling van een dergelijk onderzoek aangeboden. Indien men tijdens zo’n onderzoek neus- of sinuskanker vaststelt, dan zal na ontvangst van een medisch verslag met de resultaten van een biopsie, het FBZ automatisch een dossier voor aanvraag tot schadeloosstelling wegens beroepsziekte opstarten.

Het project zelf heeft zijn nut bewezen, aangezien al drie gevallen van neuskanker bij voormalige houtbewerkers vroegtijdig ontdekt werden. Een vroegtijdige ontdekking verhoogt gevoelig de kans op genezing.

In 2016 start het FBZ met een nieuwe sensibiliseringscampagne via allerlei communicatiekanalen (bij ziekenfondsen, syndicaten, beroepsverenigingen, de liga tegen kanker, …) om aan te tonen hoe belangrijk dit project is.

Bron: PreventMail nr. 7 - 19 februari 2016