FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profit sector.

Het werkveld van FeBi bestrijkt de sectoren van deze paritaire comités:

  • PC 330 (ziekenhuizen, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, serviceflats, thuisverpleging, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra, beschut wonen, diensten van het Rode Kruis & andere diensten binnen de gezondheidszorg);
  • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinstellingen);
  • PC 329.03 (socio-culturele sector);
  • PC 337 (aanvullende diensten voor de non-profitsector).

Dankzij een aanbesteding van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) kunnen bepaalde sociale fondsen van FeBi sectorale acties voorstellen voor een periode van een jaar in verband met welzijn op het werk.

Deze acties zijn bedoeld om de door de GGC goedgekeurde instellingen te helpen bij het ontwikkelen van acties ten behoeve van het welzijn op het werk en het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, die tot dusver niet werden gefinancierd.

Dit is een kans voor instellingen om financiële ondersteuning te ontvangen voor:

  • opleidingskosten met betrekking tot welzijn op het werk,
  • risicoanalyses,
  • ergonomisch materiaal.

Meer info over het project op de website van FeBi: Welzijn op het werk - GGC