Een rapport van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) neemt het gelegenheidswerk in Europa onder de loep. Ondanks de voordelen voor de flexibiliteit van de arbeidsmarkt kunnen de vele vormen van gelegenheidswerk een negatieve impact hebben op het welzijn en de sociale bescherming van werknemers.

Gelegenheidswerk, of het nu bij tussenpozen of op oproep is, draagt bij tot de flexibiliteit van de arbeidsmarkt en daarom wordt er meer en meer gebruik van gemaakt op Europees niveau. In sommige landen gaan deze praktijken verder dan het beroep op overeenkomsten voor gelegenheidswerk en omvatten zij andere soorten overeenkomsten en vormen van zelfstandig werk.

Hoewel deze vorm van arbeid, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers, bepaalde voordelen biedt, is gelegenheidswerk vaak het onderwerp van discussies tussen de beleidsverantwoordelijken, op Europees en op nationaal niveau, omdat men heeft opgemerkt dat dit negatieve gevolgen zou hebben voor sommige werknemers. De gevolgen omvatten de economische onzekerheid en de onvoorspelbaarheid van de arbeidstijd, die op hun beurt een invloed hebben op de gezondheid, het welzijn en de sociale zekerheid van de werknemers.

Vanuit het standpunt van de arbeidsmarkt brengt gelegenheidswerk wat bezorgdheid teweeg met betrekking tot de behoorlijke sociale integratie van kwetsbare groepen, de segmentatie van de arbeidsmarkt en, algemener, de tendensen tot versnippering van de arbeid en tot vlucht van het intellect naar andere gebieden.

Er zijn al wat beleidsopties genomen om die problemen aan te pakken. In het rapport staan er nog andere beliedsadviezen daarover.

Het rapport en de samenvatting ervan zijn beschikbaar op de website van Eurofound: