Wat betekent de omschakeling naar rijk gas voor uw bedrijf of voor u als werkgever?

De gasreserves van ‘arm’ gas raken uitgeput. Daarom worden ze vervangen door ‘rijk’ gas. De omschakeling zal beginnen in 2018 en doorlopen tot 2029.

De samenstelling van rijk gas is anders dan die van arm gas.

Alle consumenten die zullen omschakelen van arm naar rijk gas moeten hun toestellen laten nakijken en, indien nodig, laten bijregelen. Toestellen die te oud zijn of niet compatibel zijn met rijk gas zullen moeten vervangen worden.

Overeenkomstig de wet van het welzijn op het werk, moet de werkgever zijn werknemers een veilig werkkader bieden.

U bent bijgevolg verantwoordelijk voor het nazicht en het onderhoud van de gastoestellen binnen uw bedrijf, de eventuele risicoanalyses, de informatie aan het personeel en mogelijke beschermingsmaatregelen.

Meer informatie op de website “gas verandert”, in de rubriek Bedrijf/werkgever.