Het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) heeft de lijst van beroepsziekten uitgebreid met 2 nieuwe huidziekten: actinische keratosen en plaveiselcelcarcinoom (code 1.610.). Dergelijke plekjes ontstaan als de huid langdurig is blootgesteld aan ultraviolette straling, bijvoorbeeld afkomstig van zonlicht.

Actinische keratosen zijn ruw aanvoelende plekjes op de huid. De grootte hiervan kan variëren van enkele millimeters tot enkele centimeters. Vaak verschijnen er meerdere plekjes gelijktijdig. Deze kunnen pijnlijk aanvoelen. Meerdere actinische keratosen kunnen evolueren tot een vorm van huidkanker: plaveiselcelcarcinoom. Dit ziet er uit als een bleekroze bult met mogelijks een wit plekje in het midden. Fedris spoort aan om dergelijke plekjes steeds te laten onderzoeken door een huisarts of dermatoloog.

Om erkend te worden, moet je aan 3 voorwaarden voldoen:

  • werken in de privésector of bij een lokale of provinciale overheid;
  • minstens 6 actinische keratosen per aan de zon blootgestelde huidzone hebben;
  • blootgesteld zijn aan een professioneel risico

Volgende buitenberoepen komen in aanmerking: landbouwers, boom-en fruittelers, hoveniers, tuinbouwers, houthakkers en werknemer in bos-en natuurbeheer, bemanningsleden van vissersvaartuigen, werknemers van wegenbouw, dakdekkers, monteurs staalbouw en bouwvakker die hoofdzakelijk buiten werk.

Meer informatie in de Fedris-nieuwsbrief van 8 februari 2024: Fedris erkent 2 nieuwe huidaandoeningen: De lijst van beroepsziekten wordt uitgebreid met de code 1.610 (PDF, 1,53 MB).

Lees op de website van het Belgisch Staatsblad het volledige Koninklijk besluit van 31 januari 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen.

In 2022 werd ook al een nieuwe code “1.609. Uveaal melanoma veroorzaakt door optische straling afkomstig van lassen” aan de lijst met beroepsziektes toegevoegd. Dit gebeurde met het Koninklijk besluit van 17 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen (via de website van het Belgisch Staatsblad).

De volledige lijst van beroepsziekten kan gevonden worden op de website van Fedris, in de rubriek wetgeving.