Sinds 22 november 2021 verspreidt de federale overheid een informatie- en sensibiliseringscampagne om het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken. De campagne maakt deel uit van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk van vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en minister David Clarinval.

Na twee jaar crisis omwille van de COVID-19-pandemie kondigt de terugkeer naar “het nieuwe normaal” zich aan en keren steeds meer werknemers terug naar het werk. De gezondheidscrisis lijkt achter ons te liggen, maar de impact van de crisis op de geestelijke gezondheid van de Belgen zal nog lang nazinderen. Gelet op de uitdagingen die werknemers en werkgevers te wachten staan, is het dan ook nodig om blijvend in te zetten op het aanpakken van deze problematiek.

Toch blijft het onderwerp een taboe in onze maatschappij. De campagne van de federale overheid heeft tot doel aan de bel te trekken en aan te zetten tot bezinning en actie op dit vlak.

De campagnewebsite Ikvoelmegoedophetwerk.be bevat allerlei informatie en advies voor zowel werkgevers als werknemers:

  • Op afspraakmetjemedewerkers.be staan afspraken die werkgevers en managers met hun werknemers kunnen maken en tips om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren.
  • Op afspraakmetjezelf.be staan concrete afspraken die werknemers met zichzelf, hun collega's of hun leidinggevenden kunnen maken om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren.

Meer info over de campagne is ook beschikbaar in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Campagne om mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken.